31 grudnia 2020

Obwodnica Dynowa, została oficjalnie otwarta. Droga liczy niespełna 4 kilometry i dzięki niej, łatwiej dojedziemy w Bieszczady i Beskidy.

Obwodnica powstała w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska. Jej znaczenie, to nie tylko wyprowadzenie ruchu tranzytowego z Dynowa, ale też możliwość łatwiejszego dotarcia do drogi 94 oraz autostrady A4. 

Całość inwestycji to koszt rzędu 38,7 mln złotych. Prace przy budowie obwodnicy trwały ponad rok. Droga obwodowa rozpoczyna się rondem w miejscu przecięcia się drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska i drogi wojewódzkiej 884 Przemyśl – Domaradz w m. Bachórz. Kończy natomiast na skrzyżowaniu z istniejącą drogą wojewódzką nr 835 przy ul. Karolówka w Dynowie.

Obwodnica jest drogą jednojezdniową. Powstało tutaj pięć skrzyżowań z drogami gminnymi i powiatowymi, w tym dwa ronda.  Droga została wyposażona w odwodnienie, oświetlenie, chodniki i ciągi pieszo-rowerowe, a w jej otoczeniu znalazły się między innymi ciągi dla zwierząt. Z uwagi na położenie drogi powstały na niej dwa przejazdy kolejowo-drogowe na skrzyżowaniu z linią Przeworskiej Kolejki Wąskotorowej oraz trzy mosty na potokach.

Zdjęcie: Urząd Marszałkowski w Rzeszowie

Piotr Mazurkiewicz