25 lutego 2021

Jak zachęcić innych do aktywności, do rozwijania swoich zainteresowań? W Dynowie postanowiono rozpocząć poszukiwania ludzi z pasją, by poprzez ich prezentację, zainspirować do działania innych mieszkańców miasta i gminy.

Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie, rozpoczął realizację projektu pod nazwą Pasja: Działanie, Odkrywanie, Motywowanie , w skrócie: Pasja (D-O-M) w ramach Programu Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2021 Narodowego Centrum Kultury. Szczegóły w naszym materiale:

Za organizatorami:

Koncepcję naszej inicjatywy jak i późniejszy etap lokalnych działań, społecznych zbudujemy wokół PASJI. Zdajemy sobie sprawę jak ogromne oddziaływanie społeczne mają ludzie, którzy swoimi zainteresowaniami inspirują innych do działania. Poprzez szeroko promowane i otwarte nominacje odkryjemy lokalne „ukryte diamenty”. W efekcie powstanie katalog oraz reportaże filmowe o „Ludziach z Pasją”, które będą służyć motywowaniu do kolejnych działań w społeczności lokalnej.

ETAPY NASZYCH DZIAŁAŃ:

I ETAP: DZIAŁANIE

Otwarte nominacje na „Ludzi z Pasją: z Dynowszczyzny (miasto i gmina Dynów.) Zasady otwartych nominacji będą zawarte w regulaminie.

Po zakończeniu I etapu inicjatywy utworzymy listę wszystkich nominowanych osób.

II ETAP: ODKRYWANIE

Na II etapie inicjatywy przygotujemy trzy rodzaje działań pozwalających poznać osoby nominowane, a przez to również możliwości rozwoju twórczych inicjatyw na terenie Dynowszczyzny.

DZIAŁANIE A: Wywiady grupowe „Ludzie z Pasją”. Celem działania będzie poznanie zainteresowań danej osoby, a przez to odkrycie rozwoju pasji wśród mieszkańców Dynowszczyzny. Naszym cele będzie również zrozumienie barier, które mogą to utrudnić. Będziemy zastanawiać się jakie są szanse, aby wokół ludzi z pasją zbudować oddolne inicjatywy lokalne i jak to zrobić?

DZIAŁANIE B: Krótkie wywiady z „Ludźmi z Pasją”. Chcemy aby mieszkańcy Dynowszyzny mogli poznać wszystkie osoby wyłonione na etapie otwartych nominacji. Nagrane wywiady udostępnimy na naszym Blogu.

DZIAŁANIE C: Otwarte głosowanie na „Ludzi z Pasją” w celu wyłonienia bohaterów reportaży filmowych (5 osób). Zasady otwartego głosowania będą zawarte w regulaminie.

III ETAP: MOTYWOWANIE

Planujemy wydarzenie kulturalne dla mieszkańców Dynowszczyzny, na które zaprosimy wszystkich „Ludzi z Pasją” biorących udział w inicjatywie. Celem tego etapu będzie również podsumowanie efektów inicjatywy, promocja reportaży filmowych oraz przedstawienie działania w formie katalogu.

IV ETAP: OPINIE

Zebranie opinii mieszkańców Dynowszczyzny odnośnie naszych działań.

 Na każdym etapie działań zamierzamy włączać mieszkańców uwzględniając ich pomysły, rady, aby wywołać jak największy ferment w środowisku lokalnym w celu odkrycia „Ludzi z Pasją”. Dlatego na końcu będziemy chcieli uzyskać od nich informacje na ile nasza inicjatywa realizowana poprzez trzy etapy: działanie, odkrywanie i motywowanie sprawiła, że rozumiemy jak twórczo realizować oddolne działania mieszkańców.

Link do FB: https://www.facebook.com/DynowLudziezPasja

Patronat medialny sprawuje Radio Via.

Piotr Mazurkiewicz