26 listopada 2020

Nie ustają apele ośrodków krwiodawstwa i krwiolecznictwa o oddawanie krwi i osocza. Obecnie najbardziej potrzebna jest krew grupy 0 - ORH+ i ORH-, a także grupy B- i grupy A.

Dr Ewa Zawilińska, dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie powiedziała na naszej antenie, że to trudny rok. Honorowi dawcy rzadziej oddają krew, bo też chorują na Covid19, a pozyskanie nowych dawców jest nieuronione ze względu brak możliwości prowadzenia akcji w galeriach handlowych czy na uczelniach. To powoduje, że zapasy magazynu banku krwi są niskie.

Obecnie najbardziej potrzebna jest krew grupy 0 – ORH+ i ORH-, a także grupy B- i grupy A. Dr Ewa Zawilińska apelowała na naszej antenie także do ozdrowieńców o oddawanie osocza. Jedna osoba może pomóc w powrocie do zdrowia kilku pacjentom – mówił nasz poranny gość.

W tym tygodniu obchodzone są Dni Honorowych Dawców Krwi.

Małgorzata Oczoś-Błądzińska