8 kwietnia 2019

Na Dzień Otwarty zarówno osoby bezrobotne, potencjalnych pracodawców ale też innych zainteresowanych zaprasza Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie.

Będzie można dowiedzieć się jak uzyskać status osoby bezrobotnej, jak otrzymać środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, otrzymać bon na zasiedlenie, szkoleniowy bądź zatrudnieniowy czy dofinansowanie do zatrudnienia pracownika. Rzeszowski PUP do współpracy zaprosił ZUS, Urząd Skarbowy, KRUS, Urząd Miasta, Państwowa Inspekcje Pracy i funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dzień Otwarty Powiatowego Urzędu Pracy odbędzie się w środę 10 kwietnia w godzinach od 10 do 13 w Centrum Aktywizacji Zawodowej przy al. Batalionów Chłopskich.

Agnieszka Radochońska-Kloc