25 marca 2019

25 marca, w Kościele obchodzony jest Dzień Świętości Życia.

Ma budzić wrażliwość na sens oraz wartość ludzkiego życia na każdym jego etapie oraz zwrócić uwagi na potrzebę szczególnej troski o nie. –Życie to dar Boga. Dlatego jest ważne i jest święte – mówi ks. Piotr Potyrała, wicedyrektor Caritas diecezji rzeszowskiej:

Jako przykład podaje ostatnie wydarzenia z okna życia:

Dzień Świętości Życia został ustanowiony w Kościele w Polsce w 1998 r. w odpowiedzi na apel św. Jana Pawła II zawarty w encyklice ‚Evangelium Vitae” ogłoszonej 25 marca 1995 roku. Papież napisał w niej m.in., że ‚człowiek i jego życie jawią się nam jako jeden z najwspanialszych cudów stworzenia…”

Agnieszka Radochońska-Kloc