8 stycznia 2021

Dzienny Dom Pomocy funkcjonujący przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle zaprasza osoby starsze, zamieszkujące na terenie miasta Jasła, wymagające opieki lub wsparcia w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego.

W Dziennym Domu Pomocy, seniorzy rozwiną swoje zainteresowania i odkryją na nowo dawno zapomniane pasje, zadbają o kondycje fizyczną, nawiążą nowe relacje. 

Seniorom zapewnione są m.in.:

1) usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne w tym m.in. pomoc w utrzymaniu higieny osobistej 2) zajęcia zwiększające sprawność fizyczną 3) wyjścia do placówek kulturalnych 4) wyjazdy kulturalno-rekreacyjne 5) terapie zajęciową 6) psychoterapie indywidualną i grupową 7) warsztaty edukacyjne 8) indywidualne poradnictwa specjalistycznego 9) zajęcia rekreacyjno – towarzyskie.

Dzienny Dom funkcjonuje w dni robocze od poniedziałku do piątku. W trakcie pobytu seniorzy mają zapewnione 2 posiłki (śniadanie i obiad), a także ubezpieczenie NNW.

Pomimo trwającej pandemii Nasz Ośrodek Wsparcia jest bezpieczny m.in. dzięki regularnie dokonywanej dezynfekcji rąk i przedmiotów wspólnego użytku, wietrzeniu pomieszczeń, stosowaniu przez pracowników środków ochrony osobistej, czy realizacji zajęć w kilku osobowych grupach. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle, zaprasza do kontaktu wszystkie osoby zainteresowane. Osobiście: MOPS w Jaśle, ul. Szkolna 25, lub telefonicznie  tel. 13 44 37015 lub 13 4437004 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00. Nabór uczestników trwa.

Źródło: MOPS Jasło

Piotr Mazurkiewicz