21 października 2018

W polskich kościołach odbywa się liczenie wiernych. Dane posłużą do aktualizacji tzw. mapy religijności Polaków.

 Są dwa wymiary liczenia wiernych, liczymy wiernych, którzy przychodzą do kościoła czyli dominicantes, oraz osoby które przystępują do Komunii czyli  communicantes – dodaje ks. Przemysław Jamro wikariusz parafii św. Krzyża w Rzeszowie.

Liczenie wiernych odbywa się w ponad 10,5 tyś polskich parafii. Coroczne pozyskiwanie liczby osób uczestniczących we Mszy św i przyjmujących sakrament Komunii, odbywa się w tzw. przeciętną niedzielę, czyli taką, która nie wypada w żadne kościelne święto lub uroczystość.

Dane, które pozyska parafia, przesyłane są do miejscowej kurii biskupiej, a następnie do Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego. Kolejno po analizie uzyskanych informacji, powstaje tzw. mapa religijności, która obrazuje, w których regionach odsetek liczby wiernych uczestniczących we Mszy św, jak również przyjmujących Komunie św, jest największy, a w których liczby te są mniejsze. Pozwala to także porównać czy te tendencje są wzrostowe, czy wręcz odwrotnie.

Według wskaźników dominicantes Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego, w roku 2016, najwięcej wiernych uczestniczyło we Mszach św w diecezji tarnowskiej, rzeszowskiej i przemyskiej.
W diecezjach tarnowskiej, opolskiej i zamojsko-lubaczowskiej, odnotowano zaś największy odsetek wiernych przystępujących do Komunii św czyli tzw. comminucantes.

Badania odbywają się zgodnie z uchwałą Konferencji Episkopatu Polski. Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego, został założony w 1972 roku.

Arleta Blok