14 grudnia 2021

Zmiana stawek opłat za parkowanie, za przejazdy autobusami MPK i za pobyt dziecka w żłobku. Dziś radni Miasta Rzeszowa zdecydują o ewentualnych podwyżkach. 0 8.30 rozpoczęła się sesja.

Zarząd Transportu Miejskiego proponuje zastąpienie jednorazowego biletu, biletami minutowymi. Bilet normalny 40-minutowy ma kosztować 4 zł, a 60-minutowy 6 zł. Obecnie za jednorazowy przejazd pasażerowie płacą 3 zł 60 gr. Wyższe ceny biletów nie zachęcają mieszkańców, by przesiąść się z samochodu na komunikację miejską – uważa Marcin Fijołek, radny PiS. Jak mówił w porannym programie Radia VIA ten klub będzie głosował przeciw podwyżkom cen biletów.

Klub radnych PiS jest także przeciwny wyższym opłatom za parkowanie. Stawka w strefach „niebieskiej” i „zielonej” za pierwszą godzinę parkowania miałaby wzrosnąć z 2,5 zł do 4 zł, a strefie „czerwonej” i „pomarańczowej” opłata za pierwszą godzinę parkowania wynosiłaby 2,5 zł, a nie 2 zł. Krytycznie podchodzimy do tych podwyżek – mówił na naszej antenie radny Marcin Fijołek.

Podwyżki opłat czekają także rodziców, którzy posyłają dzieci do miejskich żłobków. Opłata stała za pobyt w żłobku ma wzrosnąć z 336 zł wzrośnie do 391. Wyższa także ma być dzienna stawka żywieniowa i wynosić 6 zł. Obecnie wynosi ona 5 zł.

 

 

Małgorzata Oczoś-Błądzińska