3 grudnia 2021

W Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Ropczycach odbędzie się dziś inauguracja wdrożenia pilotażowego modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą.

Celem głównym przedsięwzięcia jest wyrównywanie szans i rozwój uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, także tym, którym ze względu na niepełnosprawność jest trudniej – mówi Marzena Jakubek, dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ropczycach.

Na Podkarpaciu to jedyny taki ośrodek wspierający – mówi Bernadeta Frysztak, wicestarosta powiatu-ropczycko sędziszowskiego.

Ropczycki ośrodek w ramach programu będzie współpracował z innymi szkołami w regionie. Na realizację programu zdobył 2 mln zł w konkursie granatowym organizowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.

Początek uroczystości o godz. 10.30

Małgorzata Oczoś-Błądzińska