28 kwietnia 2021

Fot. KWW E.Leniart

Rzeszów ma moc do dalszego rozwoju komunikacyjnego, rozwoju granic, ale w porozumieniu z ościennymi gminami, do rozwoju urbanistycznego, ale w ładzie przestrzennym. Taka jest wizja Rzeszowa Ewy Leniart.

W porannym programie Radia VIA kandydatka na urząd prezydenta miasta powiedziała, że przestrzeń miejską należy uporządkować, by mieszańcy mieli poczucie bezpieczeństwa w swoim otoczeniu i nie byli zaskakiwani nową zabudową, a nad ładem miałby czuwać architekt miasta.

Ewa Leniart zapytana o rozwiązanie problemów komunikacyjnych miasta powiedziała, że Rzeszów potrzebuje nowej przeprawy mostowej, a najbardziej obciążone ruchem ulice potrzebują nowych rozwiązań komunikacyjnych.

W kontekście poszerzania granic Rzeszowa Ewa Leniart powiedziała, że miasto musi się rozwijać, ale w porozumieniu z włodarzami ościennych gmin. Jej zdaniem należy przygotować strategię rozwoju granic i zastanowić się na połączeniem ewentualnie dwóch jednostek samorządowych, by pozyskać dodatkowy bonus w wysokości 100 mln zł, który można wykorzystać na inwestycje w infrastrukturze terenów przyłączanych.

Ewa Leniart w wyborach na prezydenta Rzeszowa jest popierana przez Prawo i Sprawiedliwość, także przez środowiska prawicowe m.in. rzeszowską „Solidarność”.

 

 

Małgorzata Oczoś-Błądzińska