18 lutego 2022

W Kotani zakończył się kurs lektorsko – animatorski dla ministrantów z Podkarpacia , zorganizowany przez Liturgiczną Służbę Ołtarza Diecezji Rzeszowskiej.

Kursowi towarzyszyły liczne wydarzenia , którym na miejscu przyglądał się ks. Jakub Nagi.

W dniach 25-27 lutego w Kotani odbędą się także Dni Skupienia dla II Roku Szkoły Animatora. 

Agnieszka Bojda