17 września 2018

W Rzeszowie odbyło się Podkarpackie Forum Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością. Inicjatorem wydarzenia był ZUS.

Uczestniczyło w nim blisko 150 osób – przedstawicieli instytucji działających na rzecz niepełnosprawnych z Podkarpacia, Lubelszczyzny i Małopolski. Organizatorzy podkreślali, że Forum jest odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez osoby z niepełnosprawnościami.

W programie znalazł się czas na prelekcje dotyczące działań rządu, ZUS, PFRON, NFZ i innych instytucji, na rzecz osób z niepełnosprawnością. Mówiono o dobrych praktykach, nowościach i przepisach w tym zakresie.

Gościem spotkania była Barbara Owsiak z Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie.

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart zaznaczyła, że dla rządu Prawa i Sprawiedliwości sprawą niezwykle ważną jest to, żeby wsparcie dla osób niepełnosprawnych było realizowane w wielu aspektach.

Wśród szeregu działań mających temu służyć Wojewoda wymieniła: umożliwienie rehabilitacji w zakresie zdrowia, ale również rehabilitacji społecznej i zawodowej, zwiększenie dofinansowania kosztów pobytu w warsztatach terapii środowiskowej, większy dostęp do środowiskowych domów samopomocy, wyższe kryterium dochodowe umożliwiające korzystanie ze świadczeń 500 + oraz program „Za życiem”.

Dorota Kijowska z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Rzeszowie wyraziła nadzieję, że współpraca wszystkich organizacji działających na rzecz niepełnosprawnych pozwoli na lepszą wymianę informacji o podejmowanych działaniach.

Rafa Śliż, rzecznik prasowy Narodowego Funduszu Zdrowia Oddział w Rzeszowie poinformował niepełnosprawnych o uprawnieniach do świadczeń opieki zdrowotnej, jakie im przysługują.

Ważnym punktem programu Forum była prezentacja pojazdów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością, którą przeprowadzili przedstawiciele Instytutu Transportu Samochodowego z Warszawy i Centralnego Instytutu Ochrony Pracy.

 

Małgorzata Lewicka-Kyc