18 grudnia 2019

Zakończył się kolejny nabór w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych na 2020r. Minister Infrastruktury dokonując podziały środków przewidzianych na rok 2020 w planie finansowym funduszu na realizację dopłat do przewozów autobusowych przeznaczył dla Województwa Podkarpackiego ponad 50 milionów złotych. W ramach funduszu odtworzono i utworzono nowe linie autobusowe w miejscowościach  zagrożonych wykluczeniem komunikacyjnym, mówiła wicewojewoda podkarpacki Lucyna Podhalicz. 

W naborze wniosków o objęcie w roku 2020 dopłatą do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych wzięły udział 24 podmioty, mówił dyrektor Wydziału Infrastruktury Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie Krzysztof Sopel. 

Organizatorzy zawnioskowali o prawie 11 ml dopłat. Dopłaty mają zostać przeznaczone na dofinansowanie 255 linii komunikacyjnych na Podkarpaciu o łącznej długości ponad 8 tysięcy kilometrów. Dla tych sołectw, które nie zdążą złożyć wniosków przewidziano nabór dodatkowy.

Agnieszka Bojda