22 marca 2021

Funkcjonariusze  Krajowej Administracji Skarbowej podczas kontroli pojazdów na polsko- ukraińskim przejściu granicznym w Medyce udaremnili przemyt dwóch ikon.

Funkcjonariusze KAS skierowali do szczegółowej kontroli wjeżdżający do Polski samochód na ukraińskich numerach rejestracyjnych. Podczas rewizji pojazdu okazało się, że w jednym z bagaży znajdują się dwie ikony niezgłoszone do kontroli. O szczegółach mówi Edyta Chabowska, rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie.

 

W ubiegłym roku, podczas kontroli na przejściach granicznych w woj. podkarpackim funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej udaremnili  przemyt 49 szt. zabytków.

Agnieszka Bojda