10 czerwca 2019

Głogów Młp. stawia na kształcenie zawodowe młodzieży. Zespół Szkół Ogólnokształcących poszerzył się o 5-letnie technikum zawodowe, które będzie kształcić w zawodzie technik logistyk.

Gmina podpisała umowę z jedną z firm, w której młodzież będzie mogła odbywać płatne praktyki. Burmistrz Paweł Baj powiedział w Radiu Via, że propozycja kształcenia zawodowego jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku. Program został tak przygotowany, by absolwenci mogli znaleźć zatrudnienie.

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 trwa. Na początek zostaną utworzone dwie klasy. Podania mogą zgłaszać kandydaci nie tylko z terenu gminy. Nabór do technikum zawodowego o profilu logistycznym w Głogowie Młp. będzie prowadzony do 19 czerwca.

W porannym programie burmistrz Głogowa Młp. odniósł się także do kolejnych działań prezydenta Tadeusza Ferenca włączenia w granice Rzeszowa Pogwizdowa Nowego. Paweł Baj powiedział, że gmina inwestuje także w tę miejscowość: została wybudowana sala gimnastyczna, wraz z gminą Świlcza będzie realizowana budowa drogi. Jak zaznaczył, na terenie całej gminy stara się prowadzić inwestycje w sposób zrównoważony, tak aby w każdej miejscowości były realizowane przedsięwzięcia ważne dla mieszkańców.

Opinie w sprawie włączenia Pogwizdowa Nowego do Rzeszowa wydała wojewoda podkarpacki Ewa Leniart. Ostateczną decyzję podejmie Rada Ministrów w lipcu.

Całość rozmowy tutaj

Małgorzata Oczoś-Błądzińska