15 lipca 2022

Gmina Dębica otrzymała dofinansowanie na poprawę infrastruktury drogowej. Środki pochodzą z III edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych.

Wsparcie wynosi 2 479 400 zł. W ramach zadania wykonany zostanie remont 5,76 km dróg gminnych o nawierzchni żwirowej i asfaltowej na terenie miejscowości Pustków, Zawada, Głobikowa, Brzeźnica oraz Stobierna. Inwestycja ma przyczynić się do poprawy jakości życia oraz bezpieczeństwa mieszkańców, użytkowników dróg gminnych w miejscowościach, gdzie funkcjonowały PGR.

Dofinansowanie stanowi 98% wartości całości inwestycji.

 

Małgorzata Oczoś-Błądzińska