21 marca 2019

Ruszył program „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”. Skierowany jest do gmin , które za zadanie mają organizowanie oraz świadczenie usług opiekuńczych osobom niepełnosprawnym w miejscu zamieszkania. Program to wsparcie finansowe. Na ten cel przeznaczono w całym kraju 60 mln zł.

Gminy mogą otrzymać do 50% dofinansowania kosztów przeznaczonych na organizacje usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, dzięki czemu mogą zwiększyć ich ilość. –Środki pochodzą z nowego programu Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na 2019 rok – mówi wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.

Program ma zwiększyć dostępność do usług opiekuńczych osobom niepełnosprawnym ze znacznym stopniem niepełnosprawności w wieku do 75 lat, osób z orzeczeniem lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji, a także dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniami.

Małgorzata Dankowska, dyrektor Wydziału Polityki społecznej PUW mówi, że program adresowany jest do mieszkańca gminy, który spełnia wymagane kryteria, nie obejmuje osób chorych psychicznie. Wojewoda dodaje, że skala świadczonych usług na poziomie gmin dla osób niepełnosprawnych czy niesamodzielnych była niewystarczająca stąd Fundusz Solidarnościowy, którego pieniądze będą podzielone na zasadzie konkursu.

Gminy, na złożenie wniosku mają czas do 29 marca. Szacuje się, że w województwie ponad 30 tyś. osób objętych jest usługami opiekuńczymi.

Agnieszka Radochońska-Kloc