3 czerwca 2021

Projekt realizuje Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, a dotyczy wypracowania i wprowadzenia na rynek nowego transgranicznego produktu dla turystyki aktywnej bazującego na polskich i słowackich trasach.

W jego ramach zmodernizowane i połączone zostaną szlaki turystyczne prowadzące dotychczas po obu stronach granicy, ponadto opisane będą sąsiadujące z nimi atrakcje przyrodnicze i kulturowe. W ten sposób powstanie jeden wspólny szlak transgraniczny, ze wzbogaconą i odnowioną małą infrastrukturą oraz dodatkową atrakcją w postaci via ferraty (trasa z urządzeniami asekuracyjnymi).

Więcej na temat projektu tutaj

Szukaj także na: www.podkarpackie.travel oraz Facebook: @podkarpackie.travel, Instagram: @podkarpackietravel

 

Małgorzata Oczoś-Błądzińska