10 maja 2021

Osiem obwodnic na Podkarpaciu ma powstać w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic. Do 2030 roku ma powstać obwodnica Sanoka, Kolbuszowej, Nowej Dęby, Miejsca Piastowego, Pilzna, Brzostku i Kołaczyc, Jasła, Przemyśla.

Obecnie trwa realizacja drugiego etapu budowy obwodnicy Sanoka. W dalszej kolejności, najszybciej obwodnicy doczekają się mieszkańcy Jasła, Pilzna, Brzostku i Kołaczyc – powiedział w Radiu VIA Bogdan Tarnawski, dyrektor rzeszowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Dla każdej z miejscowości mają powstać trzy koncepcje przebiegu obwodnic, a w proces ich tworzenia mają zostać zaangażowani mieszkańcy w ramach konsultacji. Natomiast latem ma ruszyć realizacja koncepcji budowy obwodnicy Nowej Dęby. Dyrektor Tarnawski powiedział także, że niezależnie od realizacji rządowego Programu budowy 100 obwodnic realizowana jest budowana obwodnicy Stalowej Woli i Niska oraz obwodnicy Łańcuta.

Nasz poranny gość powiedział, że postępują również prace na podkarpackich odcinkach drogi S-19. Na południe od Rzeszowa, poszczególne odcinki są na etapie składania pozwolenia o ZRID lub w fazie końcowych postępowań. Natomiast na północ od Rzeszowa, na sześciu odcinkach od Lasów Janowskich do Sokołowa, prace są mocno zaawansowane. Jak powiedział Bogdan Tarnawski w maju przyszłego roku ten odcinek powinien być w całości przejezdny.

Małgorzata Oczoś-Błądzińska