10 września 2019

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność wystosowała pismo do premiera Mateusza Morawieckiego z żądaniem realizacji porozumienia zawartego w kwietniu tego roku, zwłaszcza w kwestii dodatku za wychowawstwo dla nauczycieli przedszkoli.

Jak powiedziała w Radiu Via Bogusława Buda, przewodnicząca NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania w Rzeszowie, dodatek nie jest wypłacany z dotacji, ale subwencji. To powoduje, że samorządy traktują w sposób dowolny wysokość wypłacanego dodatku za wychowawstwo.

Stanowczy protest Solidarności wzbudza także opieszałość w zakresie prac nad nowym systemem wynagradzania. Związkowcy domagają się realizacji punktu VI Porozumienia w kwestii waloryzacji wynagrodzeń nauczycieli w wysokości 15%, od 1 stycznia 2020 roku. Ponadto, w ocenie Solidarności, Ministerstwo Edukacji  nie przygotowało nadal zmian legislacyjnych w celu odbiurokratyzowania pracy nauczycieli.

Małgorzata Oczoś-Błądzińska