1 lutego 2019

Szersze grono beneficjentów i większe pieniądze do pozyskania - to największe zmiany w tegorocznym naborze wniosków na tzw. małe przetwórstwo. Wnioski przyjmują oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Z pomocy w wysokości do 500 tysięcy złotych mogą skorzystać rolnicy bądź małżonkowie rolników – powiedział w Radiu Via Wiesław Polek, zastępca dyrektora podkarpackiego oddziału Agencji Restrukturyzacji. Do tej pory górna granica dofinansowania wynosiła 300 tys. zł. Utworzono także drugą grupę beneficjentów, którzy mogą starać się o wsparcie na małe przetwórstwo.

Pomoc, jaką można otrzymać ramach wsparcia przyznawana jest w formie refundacji do 50 proc. kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację inwestycji służących przetwórstwu m.in. mleka, mięsa, owoców i warzyw, zbóż i ziemniaków. Pieniądze można przeznaczyć na budowę lub modernizację budynków wykorzystywanych do prowadzenia działalności przetwórczej, zakup oraz instalację maszyn lub urządzeń do przetwarzania i magazynowania, aparatury pomiarowej i kontrolnej, inwestycje związane z dostosowaniem pomieszczeń pomocniczych służących przygotowaniu posiłków (np. kuchni) i pomieszczeń gospodarczych służących do przechowywania produktów żywnościowych. Wnioski można składać w biurach powiatowych lub w oddziale regionalnym Agencji Restrukturyzacji do 1 marca.

Od 28 lutego do 29 marca 2019 r. będzie składać wnioski o przyznanie pomocy na „Restrukturyzację małych gospodarstw”. Wsparcie ma charakter bezzwrotnej premii o wysokości 60 tys. zł wypłacanej w dwóch etapach. Po wydaniu decyzji o przyznaniu pomocy rolnik otrzymuje 80 proc. premii, a po zrealizowaniu biznesplanu pozostałe 20 proc. Wysokość wydatków na inwestycje w środki trwałe musi wynieść co najmniej 80 proc. kwoty pomocy.

Całość rozmowy tutaj

 

Małgorzata Oczoś-Błądzińska