7 grudnia 2021

95 proc. osób w rodzinie doświadcza przemocy, w tym 80 proc. to kobiety. Trwa międzynarodowa kampania 16 Dni Przeciw Przemocy ze względu na Płeć.

Finał kampanii zaplanowany jest na 10 grudnia, w Międzynarodowym Dniu Praw Człowieka, aby symbolicznie zaznaczyć związek pomiędzy przemocą wobec kobiet a naruszaniem praw człowieka i by podkreślić, że przemoc wobec kobiet jest pogwałceniem praw człowieka.

Agata Teutsch z Fundacji Autonomia, która wspiera ogólnopolskie działania kampanii powiedziała w Radiu VIA, że dane dotyczące przemocy są tylko wierzchołkiem góry, ponieważ tylko część przypadków zgłaszanych jest do służb.

Tegoroczna kampania koncentruje się na kwestii „kobietobójstwa lub zabójstwa związanego z płcią kobiet”. Zawraca także uwagę na stosowanie przemocy wobec kobiet niepełnosprawnych. Ta grupa kobiet ma utrudniony dostęp do systemu antyprzemocowego – dodała Agata Teutsch.

Agata Teutsch powiedziała w porannym programie, że znaczące zmiany prawne wprowadziła ustawa antyprzemocowa, której przepisy weszły w życie w ubiegłym roku, a która daje możliwość odseparowania ofiary od sprawcy.

Przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie zajmują się między innymi zespoły w gminnych lub miejskich ośrodkach pomocy społecznej. Informacji i pomocy można szukać także w komendach policji czy organizacjach pozarządowych.

Małgorzata Oczoś-Błądzińska