1 października 2019

Dziś rusza program ministerstwa rodziny – "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej". Dzięki niemu niepełnosprawni mają mieć zapewnione wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności i w funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Asystenta będą mogły otrzymać osoby pełnoletnie dysponujące orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Nie będą ponosić za to żadnej opłaty, bo wsparcie będzie finansowane w pełni z dotacji.

Małgorzata Dankowska, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego powiedziała w Radiu Via, że program ma umożliwić osobom niepełnosprawnym prowadzenie bardziej aktywnego i samodzielnego życia.

Program jest skierowany do jednostek samorządu terytorialnego – gmin i powiatów, które powinny składać wnioski o przyznanie dofinansowania do wojewody. Samorządy mogą otrzymać wsparcie do 100 proc. kosztów realizacji usług asystenta.

Na realizację programu ministerstwo rodziny przeznaczy w tym roku 30 mln zł, a w przyszłym – 50 mln zł. Szacuje się, że w Polsce jest 7 mln osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i ponad 1 mln 200 tys. ze stopniem znacznym.

Małgorzata Oczoś-Błądzińska