23 kwietnia 2019

O godz. 10 w rzeszowskim ratuszu rozpocznie się sesja Rady Miasta.

Jeden z punktów porządku obrad ma dotyczyć wyrażenia zgody na rozszerzenie kursów autobusów miejskich. Rzeszowskie autobusy MPK mają jeździć do Łańcuta. Obecnie autobusy miejskie jeżdżą do czterech podrzeszowskich gmin: Boguchwały, Świlczy, Trzebowniska i Tyczyna. Przewodniczący rady Miasta Rzeszowa Andrzej Dec powiedział w Radiu Via, że radni powinni przychylić się do tej propozycji.

Radni mają dyskutować także nad metodą ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi czy nad kierunkami działań systemu wypożyczania rowerów. Podczas dzisiejszej sesji zostaną także określone terminy wyborów do rad osiedli.

Małgorzata Oczoś-Błądzińska