16 listopada 2018

16 listopada, czyli dziś upływa kadencja rad gmin, powiatów, sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

W najbliższym tygodniu po raz pierwszy zbiorą się członkowie nowych rad, będą uroczyste zaprzysiężenia władz i radnych, ślubowanie, pierwsze posiedzenie i wyłonienie np. przewodniczącego rady – mówi dr Dominik Szczepański, politolog z Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Obowiązkiem nowej rady, która się wyłania jest kwestia ustalenia budżetu jakim miasto będzie dysponowało w przeciągu danego roku kalendarzowego – dodaje gość Radia VIA.

 W tym roku nastąpiła zmiana w długości trwania kadencji radnych i włodarzy. Zamiast dotychczasowych 4 lat będzie 5-letnia kadencja. Tak samo będzie w przypadku rady i władz powiatów i województw.

Agnieszka Radochońska-Kloc