15 maja 2019

Uczniowie z niepełnosprawnościami, zaburzeniami, po trudnych przejściach czy wybitnie uzdolnieni wymagają specjalnych potrzeb edukacyjnych. A to dla szkoły ogromne wyzwanie – mówił na antenie Radia Via Dariusz Miziołek z Podkarpackiego Centrum Kształcenia Nauczycieli.

Nasz poranny gość dodał, że placówka musi być przygotowana na takie sytuacje, a nauczyciele odpowiednio przeszkoleni. Dla dobra dziecka powinna to być współpraca na szerokiej płaszczyźnie, także z rodzicami.

W czwartek 16 maja w Rzeszowie odbędzie się konferencja poglądowo-szkoleniowa na temat „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole” organizowana przez Podkarpackie Centrum Kształcenia Nauczycieli. Podczas spotkania zaproszeni eksperci będą mówić m.in. o tym jak dostosować prace na lekcji do potrzeb dziecka z niepełnosprawnością intelektualną czy o pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu (początek o godz. 15).

Małgorzata Oczoś-Błądzińska