23 stycznia 2020

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowuje zmiany w Karcie Nauczyciela. Mają dotyczyć awansu zawodowego, oceniania nauczycieli, wynagradzania, czasu pracy i postępowania dyscyplinarnego.

Związkowcy przyznają, że zmiany w karcie nauczyciela są potrzebne, bo pomimo że ustawa była wielokrotnie nowelizowana, to wciąż potrzebne są doprecyzowania niektórych zapisów. Będą także zgłaszać nowe postulaty.

Oświatowa Solidarność będzie proponować m.in. by nauczyciele mieli zagwarantowane prawo do wcześniejszej emerytury – mówiła na antenie Radia Via Bogusława Buda, przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej NSZZ 'Solidarność’ Pracowników Oświaty i Wychowania w Rzeszowie

Związek Nauczycielstwa Polskiego wysuwa propozycje m.in. zmiany systemu wynagradzania nauczycieli. Liczymy na otwartość strony rządowej w tej kwestii – mówił w porannym programie Stanisław Kłak, prezes podkarpackiego okręgu ZNP.

Zarówno Solidarność jak i ZNP będą proponować, aby zniknął zapis o odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli wprowadzony w 2019 r. Jak mówili poranni goście wprowadził on wzrost bezpodstawnych postępowań dyscyplinarnych wobec nauczycieli. Solidarność proponuje, aby rzeczników dyscyplinarnych zastąpił mediator. Do połowy lutego w okręgach ZNP na Podkarpaciu będą zbierane opinie, które regulacje należy zmienić i jakie nowe należy wprowadzić do Karty Nauczyciela. Potem trafią one do prezydium ZNP. Dyskusje wśród swoich członków zamierza prowadzić także Oświatowa Solidarność.

Małgorzata Oczoś-Błądzińska