14 czerwca 2022

Działkowcy dostaną dotacje, trwa nabór wniosków o granty. Zostało niewiele czasu.

Rodzinne Ogrody Działkowe mogą ubiegać się o wsparcie swoich inwestycji korzystnych dla ekosystemu ze środków europejskich. Do rozdysponowania jest kwota 47 mln zł. Wnioski o granty ROD-y mogą składać w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Granty otrzymają te projekty, które najbardziej przyczynią się do rozwoju zielonej infrastruktury poprzez wsparcie rodzinnych ogrodów działkowych w częściach wspólnych. Mówi Andrzej Kraska, z-ca dyrektora podkarpackiego oddziału Agencji Restrukturyzacji.

Uprawnionymi do składania wniosków o przyznanie grantu są stowarzyszenia ogrodowe – dodaje dyr. Kraska.

Ubiegając się o wsparcie wnioskodawca nie jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego. Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 12 miesięcy, przy czym nie może trwać dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2023 r.

Wnioski o granty należy składać w ARiMR do 30 czerwca.

Małgorzata Oczoś-Błądzińska