7 stycznia 2019

Grupa Wsparcia dla rodziców osób z Zespołem Downa, zachęca do udziału w spotkaniu, które odbędzie się 11 stycznia.

Darmowe spotkania grupy wsparcia odbywają się co miesiąc. Ich celem jest integracja i wymiana doświadczeń, jakie zdobywają rodzice dzieci zmagających się z zespołem Downa. Jak mówił Marek Skwara, który wraz z żoną założył Fundację Szansa 21 – chcemy porozmawiać o swoich dzieciach, omówić trudności i problemy, które nas na co dzień spotykają. Spotkanie to także możliwość integracji i miłej formy spędzenia czasu.

Grupa Wsparcia spotka się 11 stycznia (piątek) w godz. od 17:00 do 19:00, w Ośrodku Wczesnej Interwencji Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, przy ul. E. Plater 7 w Rzeszowie. 

Szczegóły dotyczące Fundacji :  https://www.facebook.com/szansa21/

 

 

 

Arleta Blok