15 kwietnia 2021

NBP wprowadził dziś do obiegu złotą monetę o nominale 200 zł i srebrną monetę o nominale 10 zł upamiętniające 100. rocznicę III Powstania Śląskiego.

Na rewersach monet złotej i srebrnej umieszczono sylwetki dwóch powstańców, którzy obsługują zdobyczny niemiecki ciężki karabin maszynowy Maxim wz. 1908. Na monecie złotej obok walczących zaprezentowano sztandar powstańczy z napisem „Tobie Polsko” i wizerunkiem orła powstańczego. Na monecie srebrnej orzeł powstańczy znajduje się nad wizerunkami powstańców.

 

III Powstanie Śląskie wybuchło w nocy z 2 na 3 maja 1921 r. i było reakcją na wieść o planowanym przyznaniu Niemcom większości uprzemysłowionej części Górnego Śląska. Zostało ono poprzedzone strajkiem powszechnym, który objął 97% zakładów przemysłowych. 5 lipca 1921 r., po kilkudniowych negocjacjach strony konfliktu zawarły rozejm. Rozpoczęły się kolejne, długie negocjacje w sprawie granic i dopiero w październiku 1921 r. decyzją Rady Ligi Narodów oraz Rady Ambasadorów doszło do finalnego podziału obszaru plebiscytowego.

 

 

Pytanie konkursowe:

III Powstanie Śląskie wybuchło w nocy z 2 na 3 maja 1921 r. Na czele powstania, jako dyktator, stanął:

1.Józef Rymer

2. Konstanty Wolny

3. Wojciech Korfanty

 

Odpowiedzi prosimy przesyłać na adres: radio@radiovia.com.pl

 

Nagrodą dla zwycięzcy jest jedna srebrna moneta 10-złotowa ufundowana przez Narodowy Bank Polski.

 

Małgorzata Oczoś-Błądzińska