22 października 2019

Narodowy Fundusz Zdrowia nawiązał współpracę z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie.

Celem współpracy jest propagowanie Honorowego Krwiodawstwa w ramach prowadzonych działań z zakresu Profilaktyki i Promocji Zdrowia oraz zachęcanie wszystkich pacjentów NFZ do tego aby oddawali krew potrzebującym, mówił dyrektor podkarpackiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie Robert Bugaj.

Każdy kto chce zostać dawcą musi być osobą zdrową dlatego przed oddaniem krwi robione są podstawowe badania oraz morfologia krwi. Honorowe krwiodawstwo to inicjatywa, która wymaga od dawcy dużej empatii oraz chęci niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Na terenie województwa znajduje się 8 oddziałów, gdzie codziennie od poniedziałku do piątku można oddać krew a także funkcjonuje Mobilny Punkt Poboru Krwi – tzw. czerwony autobus gdzie można oddać krew.

Agnieszka Bojda