13 stycznia 2021

fot.Pixabay

Ponad 180 miejsc dla bezdomnych i osób potrzebujących schronienia przygotowało Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w prowadzonych schroniskach i noclegowniach w Rzeszowie, Racławówce i Jaśle.

Jak mówił na naszej antenie Mariusz Zacios z Rzeszowskiego Towarzystwa, są jeszcze wolne miejsca, ale spodziewa się, że w związku z zapowiedziami nadchodzących mrozów noclegownie mogą się zapełniać. W największym schronisku dla mężczyzn w Rzeszowie przy ul. Styki obecnie przebywa 60 osób.

Mariusz Zacios powiedział, że razem z rzeszowskim strażnikami miejskimi będzie prowadzona akcja sprawdzania pustostanów i altan w ogródkach działkowych, by zapobiec zamarznięciom. Nasz poranny gość przypomniał, że w Rzeszowie, oprócz głównej jadłodajni przy ul. Styki, działają dwa dodatkowe punkty wydawania posiłków przy ul. Okrzei i Broniewskiego. Dziennie wydają ok. 500 posiłków.

Informacje na temat osób potrzebujących schronienia można przekazać do Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta lub służb – straży miejskiej czy policji. Działa także całodobowa infolinia 987 przy Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego, pod którą można sprawdzić wolne miejsca w placówkach noclegowych.

Na terenie województwa podkarpackiego funkcjonują 24 placówki udzielające tymczasowego schronienia, tj. 15 schronisk dla osób bezdomnych, 6 noclegowni i 3 ogrzewalnie. Placówki noclegowe mają do dyspozycji ok. 800 miejsc, natomiast w przypadku wystąpienia szczególnie trudnych warunków atmosferycznych są w stanie przyjąć dodatkowo 150 osób, co daje łącznie ok. 950 miejsc.

Małgorzata Oczoś-Błądzińska