19 listopada 2019

W Instytucie Filologii Rosyjskiej w Rzeszowie odbyła się II Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Syberia dawniej i dziś”. Celem konferencji jest kultywowanie pamięci o Syberii, mówi Katarzyna Oleszek prezes Slawistycznego Koła Naukowego Rusycystów.

Tematyka tegorocznej konferencji skupiała się na przyrodzie na Syberii. 

W przyszłym roku planowane jest wydanie publikacji z II edycji konferencji. Patronat nad wydarzeniem sprawowało Radio Via.

Agnieszka Bojda