22 sierpnia 2019

Ośrodek Caritas w Myczkowcach organizuje III Bieszczadzkie Trzeźwe Wesele, które skierowane jest do rodzin, małżeństw, narzeczonych, dzieci i wszystkich zainteresowanych promowaniem zdrowego, trzeźwego i odpowiedzialnego stylu życia. Impreza ta podzielona jest na dwie części, mówi koordynator III Bieszczadzkiego Trzeźwego Wesela Piotr Mazur. 

Podczas tego wydarzenia przewidziano prelekcje dla małżonków i rodziców o tym jak rozwiązywać konflikty w małżeństwie, a także jak mądrze wychowywać dzieci. Przygotowano także szereg atrakcji dla młodzieży i dzieci, między innymi warsztaty muzyczno – wokalne, warsztaty taneczne, gry, zabawy, konkursy i nagrody.

III Bieszczadzkie Wesele odbędzie się 24 sierpnia. Patronat medialny nad tym wydarzeniem sprawuje Radio Via.

Agnieszka Bojda