5 marca 2019

W Rzeszowie odbyły się uroczystości setnej rocznicy powstania Najwyższej Izby Kontroli

Poniedziałkowe uroczystości rozpoczęły się od odsłonięcia tablicy pamiątkowej w siedzibie Delegatury NIK w Rzeszowie. Później miała miejsce  Msza Św. w Kościele pw. Św. Jacka, a kolejna część w Sali Koncertowej Wydziału Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Do Rzeszowa przyjechali m. in. Krzysztof Kwiatkowski – Prezes Najwyższej Izby Kontroli i prof. Irena Lipowicz – były członek Kolegium NIK.

Uroczystość uświetnił Koncert prof. Ryszarda Cieśli i prof. Roberta Cieśli oraz Przedstawienie Szkolnego Teatru Lalki i Aktora z Zespołu Szkół w Turzym Polu

Uroczystości towarzyszyła wystawa: 100 lat Najwyższej Izby Kontroli, fotografie, dokumenty, pamiątki

 

Posłuchaj rozmowy z prof. Ireną Lipowicz

Artur Sołek