10 października 2021

Ważnymi punktami uroczystości była Immatrykulacja studentów oraz promocje doktorskie.

 Blisko 2 tys. nowych studentów dołączyło w tym roku do liczącej łącznie około 5 tys. żaków społeczności akademickiej WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej. W sobotę 9 października 2021 r. Uczelnia oficjalnie rozpoczęła rok akademicki 2021/2022.  

Uroczystość rozpoczęło wystąpienie prof. Jerzego Posłusznego, Rektora WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej, który z radością powitał studentów wracających w mury Uczelni. – Po raz pierwszy od kilku miesięcy nasze budynki i sale wykładowe zapełnił się młodymi ludźmi. To piękny widok, bo przez ostatni czas z przykrością musieliśmy patrzeć na puste korytarze, a studentów oglądaliśmy tylko na monitorach komputerów. 

Najstarsza niepubliczna uczelnia na Podkarpaciu  

Rektor WSPiA przypomniał, że Uczelnia jest pierwszą niepubliczną szkołą wyższa na Podkarpaciu utworzoną w 1995 roku. – Pandemia pokrzyżowała nasze plany. Dlatego podczas 27. Inauguracji ogłaszam, że w grudniu 2021 roku w 26. rocznicę utworzenia WSPiA odbędzie się Gala Jubileuszowa z okazji 25-lecia naszej Uczelni. Warto przypomnieć, że w ciągu 25 lat wydaliśmy ponad 50 tys. dyplomów ukończenia studiów i 30 dyplomów doktorskich. W naszej uczelni studiowało wiele osób pełniących w przeszłości lub obecnie ważne funkcje państwowe, samorządowe, w gospodarce, nauce czy dyplomacji. Kadra WSPiA także pełniła lub pełni bardzo ważne i wysokie funkcje związane z parlamentem, rządem czy sądownictwem. W naszym gronie są wybitne osoby, które wychowały pokolenia profesorów i doktorów takie jak prof. Andrzej Zoll, prof. Jan Szreniawski oraz świętej pamięci prof. Wiesława Skrzydło – wymienił prof. Jerzy Posłuszny. 

Nowy kierunek studiów  

Nowy rok WSPiA rozpoczyna w społeczności akademickiej liczącej około 5 tys. studentów, w tym blisko 2 tys. na pierwszym roku. – W nowe 25-lecie wkraczamy z dużym sukcesem. Otrzymaliśmy pozwolenia Ministra Edukacji i Nauki na uruchomienie nowego, pierwszego na Podkarpaciu kierunku studiów „Kryminologia”. To niewątpliwie kierunek prestiżowy i dobra prognoza na następne lata. Z naszym nowym kierunkiem wiąże się także dzisiejszy wykład inauguracyjny, który wygłosi dr hab. Leszek Wieczorek. Temat jego wystąpienia to „Kryminologia to nauka inter czy multi-dyscyplinarna?” – mówił Rektor WSPiA. 

Cyfryzacja naszego życia  

W swoim wystąpieniu inauguracyjnym prof. Jerzy Posłuszny zwrócił uwagę na otaczający nas świat nowych technologii. – W związku z tym tradycyjny model kształcenia staje się coraz mniej efektowny. Wszechobecna cyfryzacja naszego życia i mózgów młodzieży oraz szybki postęp technologiczny sprawia, że oczekiwani i potrzeby studentów, a także pracodawców stale się zmieniają. Mamy coraz mnie miejsca na tradycyjne formy przekazu wiedzy i umiejętności. Jednak pamiętajmy, aby mimo wszystko pozostając w przyjaźni z cyfryzacją, bronić papierowej książki, bibliotek, żywego słowa i kultury języka. Musimy wypracować kompromis pomiędzy cyfryzacją a tradycją. Cyfrowe kompetencje nie działają skutecznie, jeśli nie powiążemy ich z kompetencjami społecznymi – apelował podczas wystąpienia Rektor WSPiA. 

 

Jesteśmy gotowi na nowe wyzwania  

Dodał, że najważniejszą rzeczą we współczesnym świecie staje się studiowanie rzeczywistych problemów i wyzwań. – Dlatego szeroko rozumiane kształcenia praktyczne staje się myślą przewodnią naszej Uczelni. W WSPiA trwa reforma przenosząca nas w świat nowoczesnej dydaktyki pod hasłem „Nowoczesna Uczelnia”. Jej fundamentem filozoficzno-aksjologicznym są słowa Heraklit z Efezu, który mówił: „Nauczać, to rozniecać ogień, a nie napełniać puste wiadro”. 

– Tworzymy całkowicie nowy system kształcenia studentów, którego filarami są: EDUKATOR – wirtualny asystent studenta, SBS – step by step nowy sposób egzaminowania, Mix Edukacyjny – punktowana aktywność poza dydaktyczna, BED, czyli Bon Edukacji Dodatkowej umożliwiający zdobycia dodatkowych kwalifikacji oraz pięć ścieżek kształcenia praktycznego z „Pracowniami Praktycznymi”. Podczas kolejnej Inauguracji chcę ogłosić, że WSPiA całkowicie zrezygnowała z wystawiania ocen i przestawiła się na system punktowy. Student będzie zdobywał punkty nie tylko za zdanie egzaminów, ale także np. udział w warsztatach, konferencjach i seminariach naukowych – mówił prof. Jerzy Posłuszny. 

– Głównym cele naszej reformy jest dostosowanie do zmieniającej się rzeczywistości oraz zwiększenie efektywności nauczania. Chcemy pobudzać studentów do systematyczności i pracowitości, motywować do osiągania konkretnych celów, uczyć samodzielności i odpowiedzialności oraz współpracy w grupie – tłumaczył Rektor WSPiA. 

Witamy w murach uczelni  

Ważnymi punktami uroczystości była Immatrykulacja studentów oraz promocje doktorskie. Najpierw ślubowanie złożyli studenci rozpoczynających studia I i II stopnia na kierunku „administracja”, „bezpieczeństwo wewnętrzne” i „zarządzanie” oraz jednolitych studiach magisterskich na kierunku „prawo”. Później ślubowanie doktorskie złożyło trzech nowych doktorów, którzy obronili swoje rozprawy w WSPiA. Byli to dr Natalia Piątek, dr Witold Siuta oraz dr Adrian Tabak. Promotorami prac byli prof. Zbigniew Czarnik, prof. Robert Sawuła oraz prof. Andrzej Sakowicz. 

Podczas Inauguracji roku akademickiego głos zabrał przedstawiciel studentów. W tym roku byt to Aleksander Karp, prezes Klubu Uczelnianego ASZ. Ogłoszono także listę najlepszych absolwentów WSPiA. 

 

Na zakończenie uroczystej Inauguracji prof. Jerzy Posłuszny, Rektor WSPiA ogłosił „Rok akademicki 2021/2022 uważam za otwarty, – quod felix, faustum fortunatumque sit”.

Iwona Kosztyła