11 lutego 2022

 W Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie wśród studentów zagranicznych największym zainteresowaniem niezmiennie cieszą się kierunki: Management/Zarządzanie i IT, a w ostatnim roku również Nursing/Pielęgniarstwo, które nadal będzie się rozrastać. Nie wszyscy studenci obcokrajowcy wybierają we WSIiZ kierunki anglojęzyczne, część stawia na edukację prowadzoną w języku polskim.

Młodzi ludzie z krajów nam bliskich – takich jak Kazachstan, Ukraina czy Białoruś – spotykają się na salach wykładowych z koleżankami i kolegami z bardzo odległych krańców świata takich jak Zimbabwe, Papua Nowa Gwinea, Maroko, Indie, Wietnam, Japonia, USA, czy Brazylia. Jest to spotkanie kultur, mentalności, religii oraz historii, natomiast wszystkich studentów łączy chęć odmiany swojego życia poprzez edukację.

Magda Louis, Pełnomocnik Rektora WSIiZ ds. Współpracy Międzynarodowej podkreśla, że dla wielu młodych ludzi ze średnio zamożnych rodzin wyjazd na studia zagraniczne jest ogromnym wysiłkiem: nie tylko finansowym, ale również emocjonalnym.  

To jest naprawdę wielkie wyzwanie i wielka odwaga polecieć na 3 lata do dalekiego kraju, aby studiować w obcym języku! Dlatego w WSIiZ kładziemy nacisk nie tylko na najwyższy poziom oferowanych studiów, ale również dokładamy wszelkich starań, aby zminimalizować szok związany w taką życiową zmianą. I z wielką satysfakcją obserwujemy, jak szybko wśród naszych studentów przebiega proces adaptacji.

Zdaniem Magdy Louis studentów zagranicznych będzie przybywać: Studenci zagraniczni czują się w Polsce dobrze, poziom edukacji jest wysoki, zatem można się spodziewać coraz większego zainteresowania studiami w Polsce. My jesteśmy na to gotowi.

Ilu zagranicznych studentów wybiera polskie uczelnie?

Jak wynika z najnowszego rankingu opublikowanego przez  Forbes , w Polsce studiuje obecnie blisko 85 tys. cudzoziemców ze 189 krajów. Zagraniczni studenci stanowią 6,95 proc. ogółu młodzieży studiującej w naszym kraju (w 2010 roku ten odsetek wynosił zaledwie 0,82 proc.). Na uczelnie publiczne trafia obecnie 51,2 proc przyjezdnych, a na niepubliczne – pozostałe 48,8 proc. cudzoziemców. WSIiZ znajduje się na 13. miejscu w zestawieniu uczelni, które studenci obcokrajowcy wybierają w Polsce najczęściej.

Dr Justyna Berniak-Woźny , Pełnomocnik Prezydenta WSIiZ ds. Umiędzynarodowienia Uczelni, zwraca uwagę, że docenianie przez kandydatów zagranicznych oferty uczelni niepublicznych jest bardzo dobrym sygnałem. 

To zasługa coraz szerszej i atrakcyjniejszej oferty programów anglojęzycznych, szczególnie w obszarach o największym potencjale zatrudnienia – zarządzanie, medycyna i informatyka. Poza tym studenci zagraniczni odnajdują w Polsce nie tylko wysokiej jakości programy i dobrą kadrę dydaktyczną, ale również otwarty rynek pracy będący znakomitym miejscem do rozpoczęcia międzynarodowej kariery zawodowej. To również sytuacja bardzo korzystana dla Polski, która od lat boryka się z brakiem wykwalifikowanej kadry i problemami z procesami umiędzynarodowienia przedsiębiorstw. 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie od 2004 roku oferuje  studia w języku angielskim , oferta ta jest skierowana zarówno do studentów z Polski, jak i ze świata. Przez minione lata studia we WSIiZ wybrało blisko 5 tysięcy zagranicznych studentów. 

 

 

Iwona Kosztyła