17 czerwca 2020

W Sędziszowie odbyły się uroczystości jubileuszowe dawnego "plastyka".

Uroczystość upamiętniającą powstanie Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Sędziszowie Małopolskim rozpoczęła się Mszą Świętą w Kościele pw. Narodzenia NMP. Następnie uczestnicy spotkania przeszli przed budynek Zespołu Szkół Technicznych. To w tym budynku od 1945 roku mieściła się szkoła plastyczna. W 1977 roku  placówka została przeniesiona do Rzeszowa.

Mieszkańcy miasta, absolwenci szkoły, a także władze powiatu postanowiły uczucić jubileusz 75-lat od powstania szkoły poprzez tablice pamiątkowe. Znalazły się na nich m. in. nazwiska dyrektorów szkoły oraz artystów związnych z Sędziszowem.

Autorem tablicy jest Ryszard Gwóźdź – artysta mieszkający w Sędziszowie.

Artur Sołek