8 marca 2022

Kobiecość i macierzyństwo: dwie role, które mogą ze sobą współgrać.

Zajmuje się domem, dba o rodzinę i dzieci.  Czy macierzyństwo zmienia kobietę? Jak pogodzić role kobiety i matki?  Czy mama znajduje  czas dla siebie, by móc dbać także  o swoją kobiecość ?

O  rolach,  które mogą ze sobą współgrać  z Agnieszką  Walicka – Chmiel,  pedagogiem,   mamą piątki dzieci  rozmawiała Iwona Kosztyła 

Iwona Kosztyła