13 marca 2019

Elementy systemu zarządzania kryzysowego WOT stanowią integralną część sytemu zarządzania kryzysowego resortu obrony narodowej.

3. Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej oraz przedstawiciele sztabów kryzysowych samorządów terytorialnych spotkali się, aby odbyć trzecie pilotażowe szkolenie w ramach programu pk. „Parasol”. Dwudniowe szkolenie odbywa się w Sanoku i jest przeznaczone dla osób zajmujące się na co dzień sprawami zarządzania kryzysowego w powiatach sanockim, leskim, bieszczadzkim, brzozowskim oraz krośnieńskim.

Podczas warsztatów przedstawiona zostanie struktura organizacyjna, przeznaczenie, misja i zadania Wojsk Obrony Terytorialnej. Zaprezentowany zostanie tez zespół oceny wsparcia oraz kompanijny moduł zadaniowy, który od 1 września 2018 r. wystawia w gotowości każda z brygad utworzonych w pierwszym etapie formowania WOT (podlaska, lubelska i podkarpacka).

Program „ Parasol” to nic innego jak wspólne rozmowy o tym jak najlepiej wykorzystać potencjał wojska w służbie ludności cywilnej, do czego jesteśmy powołani, przede wszystkim w akcjach i sytuacjach kryzysowych – mówi płk. Dariusz Słota, dowódca 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej

 

Iwona Kosztyła