4 czerwca 2019

Polacy pokazali władzy komunistycznej czerwoną kartkę.

4 czerwca 1989 Polacy poszli na wybory, by zamanifestować niezadowolenie wobec panującego systemu. Dla Polaków ten dzień był przełomem, bo zaczął się nasz marsz ku wolności. Datę tę wielu uważa się za symbol upadku komunizmu w Polsce. Komunistyczna partia, która od końca II wojny światowej trzymała kraj w swoich rękach powoli się rozpadała i przestawała dzierżyć władzę.

Polacy pokazali władzy komunistycznej czerwoną kartkę, choć wyniki wyborów zaskoczyły wszystkich – mówi Bogusław Kleszczyński, historyk z rzeszowskiego oddziału IPN

Po wyborczym zaskoczeniu, po władzę – jeszcze niepełną – sięgnęła Solidarność.

To był sukces całego narodu i tak trzeba dziś na te wybory popatrzeć – dodaje Bogusław Kleszczyński

W wyniku wyborów parlamentarnych w czerwcu 1989 roku Komitet Obywatelski Solidarność  zdobył 161 mandatów poselskich i 99 mandatów senatorskich. Wybory czerwcowe zapoczątkowały serię zmian w Polsce, ale i w Europie Środkowej i Wschodniej, gdzie do głosu zaczęły dochodzić ruchy demokratyczne.

Iwona Kosztyła