19 maja 2020

W obliczu pandemii Bank Żywności realizuje nadal pomoc żywnościową, za pomocą współpracujących organizacji pozarządowych i ośrodków pomocy społecznej. Organizacja wprowadziła nowe zasady dystrybucji żywności mające na celu dotarcie do wszystkich osób, które jej potrzebują. Bank Żywności korzysta między innymi z pomocy 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Iwona Kosztyła