3 lipca 2019

Na rozpatrzenie czeka nowelizacja ustawy o pomocy społecznej. Jedną z ważnych zmian dotyczy właśnie ponoszenia opłat za pobyt mieszkańca w DPS.

Krzywdzona w dzieciństwie osoba nie dopłaci do opieki nad rodzicem. Więcej zwolnień z opłat za pobyt w domu pomocy społecznej przewiduje projekt nowelizacji ustawy o pomocy społecznej, który w czerwcu 2019 r. wpłynął do Sejmu. Planowane zmiany dotyczą osób, które ponoszą odpłatność za rodziców czy dziadków pomimo ich nagannego zachowania w przeszłości. 

 

Iwona Kosztyła