2 września 2020

W ramach akcji do szkół trafią także plakaty informujące o dobrych praktykach i rozwiązaniach antykovidowe.

Szkolenia, doradztwo i kontrole w szkołach przewiduje program Państwowej Inspekcji Pracy „Bezpiecznie w szkole”. Ma to być wsparcie dla dyrektorów i pracowników placówek oświatowych w ograniczeniu szkodliwych czynników związanych z epidemią.

 

W pierwszym etapie wysłany zostanie list do dyrektorów szkół i placówek oświatowych z głównymi założeniami oraz zaproszeniem do udziału i skorzystania z bezpłatnych szkoleń Pip – mówi Aneta Gronowicz,  zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Rzeszowie 

 

 

Iwona Kosztyła