3 marca 2020

Szef MON Mariusz Błaszczak zapewnił o współpracy wszystkich formacji wojskowych w tym zakresie i dodał, że także szpitale i transport wojskowy pozostają w gotowości.

Wojsko, w tym Brygady Obrony Terytorialnej są przygotowane do tego, żeby nieść pomoc i reagować w sytuacji zagrożenia, także zagrożenia koronawirusem. Do głównych zadań Wojsk Obrony Terytorialnej należy ochrona ludności przed skutkami klęsk żywiołowych oraz ich likwidacja. WOT przeznaczone są więc także do wspierania lokalnych społeczności oraz elementów podsystemu niemilitarnego podczas realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Jesteśmy przygotowani do tego, żeby nieść pomoc – zapewnia płk Dariusz Słota, dowódca 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej

Szef MON Mariusz Błaszczak zapewnił o współpracy wszystkich formacji wojskowych w tym zakresie i dodał, że także szpitale i transport wojskowy pozostają w gotowości.

Iwona Kosztyła