30 stycznia 2019

Według danych Światowej Organizacji  Zdrowia zanieczyszczenia powietrza zabijają co roku 6,5 mln ludzi na całym świecie.

Nie możemy się czuć niezagrożeni. Benzen, ołów, pyły zawieszone – w Rzeszowie i wielu miejscach Podkarpacia także wdychamy powietrze, które nam szkodzi. Polska bije niechlubne rekordy w zanieczyszczeniu powietrza. Wiele stacji pomiarowych wskazuje wysoki poziom stężenia zanieczyszczeń – znacznie przekroczone są stężenia pyłów PM 10 i PM 2,5.

Przeprowadzając rutynowe kontrole zaglądamy do kominów i ten widok może przerazić – mówi Piotr Czepiel, prezes Korporacji Kominiarzy Polskich na Podkarpaciu. Przyczyn jest wiele, ale głównym winowajcą  jest materiał, którym palimy w piecach. 

Według danych Światowej Organizacji  Zdrowia zanieczyszczenia powietrza zabijają co roku 6,5 mln ludzi na całym świecie. W Polsce co 10 zgon ma pośrednio związek ze smogiem.

 

Iwona Kosztyła