11 marca 2020

W 2018 roku Ciech wygenerował prawie 130 mln wartości dodanej do PKB województwa podkarpackiego oraz prawie tysiąc miejsc pracy w regionie.

. Podczas spotkania w Rzeszowie zostały przedstawione wyniki raportu na temat wpływu firmy na polską gospodarkę. Jak wynika z opracowania znaczna część pozytywnych efektów ekonomicznych z działalności firmy generowana była w powiatach, gdzie funkcjonują spółki wchodzące w skład grupy.

 

Iwona Kosztyła