8 lutego 2022

fot. GDDKiA DK73

GDDKiA wybrała ofertę na opracowanie koncepcji programowej.

Firma MPRB przygotuje Koncepcję programową dla obwodnicy Brzostku i Kołaczyc w ciągu drogi krajowej nr 73. Przy braku odwołań od dokonanego wyboru możliwe będzie podpisanie umowy. Oferta firmy została uznana za najkorzystniejszą. MPRB opracuje koncepcję za kwotę 6 986 400,00 zł brutto.

Obwodnica, o długości ok. 13,4 km, powstanie w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic.

Podstawowym celem budowy obwodnicy Brzostku i Kołaczyc jest wyprowadzenie ruchu z obu miejscowości. Dzięki realizacji tej obwodnicy ruch tranzytowy na osi północ-południe, kierujący się albo w kierunku Pilzna oraz drogi krajowej nr 94 i autostrady A4 albo w kierunku Jasła oraz drogi krajowej nr 28, zostanie wyprowadzony z centrów obu miejscowości.

 

Artur Sołek, mat. pras.