14 stycznia 2020

Do poradni psychoilogicznio - pedagogicznych zgłasza się coraz więcej dzieci.

Ministerstwo Zdrowia zapowiada, że powstanie ok. 300 poradni psychologiczno-psychoterapeutycznych, które zapewnią dzieciom i młodzieży opiekę w ich środowisku. Mają w nich przyjmować czteroosobowe zespoły składające się z: psychologa,dwóch psychoterapeutów dzieci i młodzieży oraz terapeuty środowiskowego. 60 % dzieci i młodzieży ma problemy psychiczne i wymaga wsparcia psychologicznego, terapeuty , a często psychiatry.

Do specjalistów zgłasza się coraz więcej rodziców z prośbą o diagnozę i pomoc, więc takie poradnie są jak najbardziej potrzebne – mówi Dorota Dominik, dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 w Rzeszowie. W ubiegłym roku w naszej poradni specjaliści: przebadali ponad 3,7 tys. dzieci.

Resort chce, by takie placówki powstały w każdym powiecie jeszcze w tym roku. Mają być położone w bliskim otoczeniu szkół, by ściśle współpracować w poradniami psychologiczno-pedagogicznymi.

Iwona Kosztyła