24 kwietnia 2019

Osoby niepełnosprawne stanowią około 10 % wszystkich ludzi zatrudnianych.

Aktywizacja osób niepełnosprawnych na Podkarpaciu jest wzorowa – mówił Stanisław Szwed, wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podczas rzeszowskiej regionalnej konferencji związanej z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. W konferencji wzięli odział przedstawienie 4 województw i funkcjonujących tam urzędów pracy, ale także organizacji, które na co dzień wspierają i zatrudniają osoby niepełnosprawne. Podczas spotkania dzielili się swoimi doświadczeniami.

Osoby niepełnosprawne stanowią około 10 % wszystkich ludzi zatrudnianych w Polsce i a ich liczba zależny od rejonu Polski. Jest coraz lepiej i to napawa optymizmem – mówi minister Stanisław Szwed

Wspieranie osób niepełnosprawnych to nie tylko zadanie państwa. To także zadanie samorządów – mówi wicemarszałek województwa Piotr Pilch. Na Podkarpaciu na wsparcie osób niepełnosprawnych 300 milionów złotych

Wiele zadań związanych ze wsparciem osób niepełnosprawnych realizuje Wojewódzki Urząd Pracy – dodaje Tomasz Czop, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie

Cieszymy się, że możemy korzystać z takiego wsparcia i takiej pomocy – mówi

Salvatore di Pascuale z Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Rymanowie

W obecnej perspektywie finansowej w ramach programu RPO na lata 2014 – 2020

do tej pory na aktywną integrację na Podkarpaciu przeznaczono dotychczas 120 milionów złotych i podpisano 67 umów. To projekty dzięki którym osoby niepełnosprawne mogą uczestniczyć między innymi w zajęciach Centrów Integracji Społecznej

Iwona Kosztyła